logo
Tyvärr måste vi härmed meddela att allas vår Scoutkamrat
BERTIL JANSSON
har lämnat oss.
Bertil somnade lugnt in i sitt hem den 29 december 2016.
Annons i GP: Begravning i Utby Kyrka den 20 januari kl 12.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.
Svar om deltagande senast tisdag den 17 januari till Fjällmans Begravning tel 031-7270000.
I stället för blommor tänk gärna på Scoutmuseet i Göteborg bg 109-3202

Ordf. Lennart Johansson