logo
1945 almanacka
1945 års almanacka

Scouternas almanacka 70 år 2015

Stellan Holmberg

Bland scoutledarna fanns en gång en småskollärarinna, som hette Elna Floberg. Hon var verksam vid Djurgårdsskolan i Göteborg. Elna var blåvingeledare i KFUK:s scoutförbund.

Då hon skulle lära sin första klass årets gång fick hon en idé: en almanacka som fick växa fram månad för månad. Till sin hjälp hade hon en kollega som hette Karin Söderlund som tecknade månadsbilderna.

Efter Karin var det konstnären Tulla Flink, blåvingeledare i KFUK:s scoutförbund, som tog över tecknandet av månadsbilderna.

1945 utkom almanackan för första gången och har sedan dess spridit glädje till hundratusentals barn och vuxna. Scouternas almanacka har blivit en tradition i många hem och har med åren börjat ses som en del av den svenska folksjälen.

Läs mer om scouternas almanacka på www.scouternasalmanacka.se